Jak odmieniać słowo MetallicaMetallica odmianaPolska odmiana słowa Metallica wciąż nastręcza problemów, głównie w dopełniaczu. Jedni piszą, że słuchają Metallici*, inni nie lubią Metallicy*. Można się nawet spotkać z zapisem Metallica’i* (!). Tymczasem jedyna poprawna forma dopełniacza to Metalliki. Słowo to można już znaleźć w słowniku ortograficznym PWN.

Wyrazy obce zakończone na –ca, wymawiane jako –ka piszemy w dopełniaczu tak, jak wymawiamy, czyli przez k, natomiast w pozostałych przypadkach przez c (analogicznie: Amica – produkt Amiki, o Amice; Fonseca – powieść Fonseki, czytam Fonsecę, o Fonsece). Ale dlaczego tak? Ponieważ w tym wypadku tylko w dopełniaczu w polskiej wymowie pojawia się miękkie k' (bo wymawiamy Metaliki). Brzmienie głoski jest więc inne niż w języku oryginalnym (gdzie jest twarde k), dlatego należy spolszczyć zapis, analogicznie jak w przypadku pisowni obcych nazwisk:


[245] 66.3. Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski kończącej temat nazwiska jest w języku polskim inne niż w języku oryginalnym, wówczas zakończenie tego nazwiska piszemy zgodnie z pisownią polską, a -e nieme i apostrof — jeśli występują — pomijamy:
(...)
Joyce [Dżojs], z Joyce’em, o Joysie;
Mauriac [Moriak], z Mauriakiem, o Mauriacu;
Remarque [Remark], z Remarkiem, o Remarque’u.

W mianowniku i pozostałych przypadkach nie ma tego problemu - w wymowie polskiej mamy twarde k [Metalika], tak jak w języku angielskim, dlatego nie ma potrzeby spolszczania pisowni. Zapisujemy więc zgodnie z oryginałem, przez c, a czytamy oczywiście k (podobnie jak zapisujemy Coca-Cola, a wymawiamy Koka-Kola). Dopełniacz to jedyny wyjątek i tylko w tym przypadku c wymienia się na k.


A zatem odmiana nazwy Metallica po kolei:

M. Metallica
D. (słucham) Metalliki
C. (przyglądam się) Metallice
B. (lubię) Metallicę
N. (zachwycam się) Metallicą
Ms. (rozmawiam o) Metallice
W. Metallico!


Żebyśmy mogli pisać Metallici*, zespół musiałby się nazywać Metallicia*, (tak jak kicia - kici), natomiast forma Metallicy* byłaby poprawna, gdyby nazwę zespołu wymawiało się przez c [Metallica*] (tak jak potylica - potylicy). W obu wypadkach musiałyby to być polskie słowa.

Inny problem to prawidłowa wymowa. Wiemy, że słowo Metallica wymawia się [Metalika], ale jak należy je akcentować? W języku polskim akcent pada zazwyczaj na drugą sylabę od końca, są jednak wyjątki od tej reguły. I tak np. wyrazy zakończone na -ika, -yka należy akcentować na trzeciej sylabie od końca:
ma-te-MA-ty-ka, MU-zy-ka, po-li-TECH-ni-ka,
a więc również: Me-TA-lli-ca, a nie, jak akcentuje większość: Me-ta-LLI-ca*.

* - gwiazdką oznaczone są formy nieprawidłowePodobne
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz